SesliDunya Forum Hoş geldiniz.

SesliDunya Forum

Mobil

Gönderen Konu: DİNİ 100 SORU VE CEVAP  (Okunma sayısı 1419 defa)

Kasım 15, 2017, 12:57:32 ÖÖ
  • Global Moderator
  • Seslidunya Üye
  • ****
  • İleti: 18
    • Profili Görüntüle
Soru1 : İnsanları kendi istek ve arzularıyla iyiliğe ve saadete ulaştıran ilahi kanuna ne denir?
 Cevap1 : Din.

Soru2 : Allah Teala’nın emirlerini Peygamberlere kim bildirir ?
 Cevap2 : Cebrail (a.s.).

Soru3 : Allah Teala’nın bildirdiği şeyleri kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmeye ne denir?
 Cevap3: İman.

Soru4 : İslamın emir ve yasaklarını Kalbiyle tasdik, diliyle söyleyene ne denır?
 Cevap4: Mü’min.

Soru5 : İslama inanmayan ve inanmadığını açıkça söyleyene ne denir?
 Cevap5: Kâfir.

Soru6 : İslama kalbiyle inanmadığı halde, diliyle inandiğini söyleyene ne denir?
 Cevap6 : Munafık.

Soru7 : Allah Tealadan başka bir varlığı ilah olarak kabul edene ne denir?
 Cevap7: Müşrik.

Soru8 : Yağmur, ruzgar, kar, v.s. gibi tabiat olayları ile görevli Melek kimdir?
 Cevap8 : Mikail (a.s.)

Soru9 : Sûra üfürmekle görevli Melek kimdir?
 Cevap9 : İsrafil (a.s.)

Soru10 : Can almakla görevli Melek kimdir?
 Cevap10 : Azrail (a.s.)

Soru11 : İnsanın sağında ve solunda olup, yaptıklarını kaydeden Melek kimdir?
 Cevap11 : Kirâmen katibîn.

Soru12 : Kabirde Soru sormak üzere gelecek Meleğin ismi nedir?
 Cevap12 : Münker–Nekir.

Soru13 : Ateşten yaratılıp, bizim bizim gibi Sorumlu olan, müslümanı-kâfiri olan yaratıkların ismi nedir?
 Cevap13 : Cin.

Soru14 : Kuranın ilk ayetleri hangi tarihte inmeye başladı?
 Cevap14: 610.

Soru15 : Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin vefatından ne kadar sonra ve kimin zamanında bir kitap haline getirildi?
 Cevap15: 6 ay sonra, Hz. Ebubekir (r.a..)

Soru16 : Allah Teala’nın ezelden, ebede  olacak şeyleri önceden bilip, planlamasına ne denir?
 Cevap16 : Kader.

Soru17 : Allah Teala’nın ezelden bilip takdir ettiği şeylerin vakti geldiğinde olmasına ne denir?
 Cevap17: Kaza.

Soru18 : İnsan hayatının sona ereceği zamana ne denir?
 Cevap18 : Ecel.

Soru19 : Salat ne demektir?
 Cevap19 : Namaz.

Soru20 : Savm ne demektir?
 Cevap20 : Oruç.

Soru21 : Allah Teala’nın emir ve yasaklarıyla Sorumlu olan müslümanlara ne denir?
 Cevap21 : Mükellef.

Soru22 : Mükellefin işlerinden, herkesin bizzat yapmak zorunda olduğu ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
 Cevap22 : Farz-ı ayın. Namaz gibi.

Soru23 : Mükellefin işlerinden, bazı müslümanların yapmalarıyla, ötekilerin Sorumluluktan kurtuldukları ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
 Cevap23 : Farz-ı kıfaye. Cenaze namazı.

Soru24 : Yapılması farz gibi kesin olmasa da, kuvvetli bir delil ile yapılması istenen ibadetlere ne denir, bir misal veriniz.
 Cevap24 : Vacip. Vitir namazı.

Soru25 : Peygamberimizin devamlı olarak yaptığı şeylere ne denir, bir misal veriniz.
 Cevap25 : Sünnet-i müekkede.

Soru26 : Allah Teala’nın yapılmasını kesin olarak yasakladığı şeylere ne denir, bir misal veriniz.
 Cevap26 : Haram. İçki içmek.

Soru27 : Gözle görünmeyen manevi pisliklerden temizlenmeye ne denir?
 Cevap27 : Hadesten taharet.

Soru28 : Gözle görünen pisliklerden temizlenmeye ne denir?
 Cevap28 : Necasetten taharet.

Soru29 : Namaza başlama tekbirine ne denir?
 Cevap29 : İftitah tekbiri.

Soru30 : Namazda ayakta durmaya ne denir?
 Cevap30 : Kıyam.

Soru31 : Namazların son oturuşuna ne denir?
 Cevap31 : Kaide-i âhire.

Soru32 : Namazda kıbleye dönmek nedir?
 Cevap32 : Farz.

Soru33 : Namazda niyet etmek nedir?
 Cevap33 : Farz.

Soru34 : Peygamber efendimiz ne zaman doğdu? Miladi ay, gün ve tarih olarak.
 Cevap34 : 20 Nisan 571. Pazartesi.

Soru35 : Peygamber efendimizin Mariye isimli hanımından olan çocuğunun ismi nedi?
 Cevap35 : İbrahim.

Soru36 : Peygamberimiz kaç senesinde Peygamber oldu?
 Cevap36 : 610.

Soru37 : Peygamberimiz Medine’ye kaç tarihinde ve kiminle hicret etti?
 Cevap37 : 622, Ebu Bekir ile.

Soru38 : İlk Cuma namazı ne zaman nerede kılındı?
 Cevap38 : Ranûna vadisinde.

Soru39 : Medine’de Peygamberimizin kabrinin de bulunduğu Mescide ne denir?
 Cevap39: Mescidü’n-Nebevî.

Soru40 : Peygamber efendimiz miladi olarak ne zaman vefat etti? ( Ay, gün ve yıl)
 Cevap40 : 8 Haziran 632, Pazartesi.

Soru41 : Peygamberimizin vefatıyla başlayıp, 4 halife ile devam eden devre İslam tarihinde ne denir?
 Cevap41 : Hulefâ-i raşidîn.

Soru42 : Peygamberimizin hayatını anlatan ilim dalına ne denir?
 Cevap42 : Siyer-i Nebî.

Soru43 : Genel olarak yeni doğan bir çocoğun 7. Gününde kesilen kurbana ne denir?
 Cevap43 : Akika kurbanı.

Soru44 : Harf-i med yani uzun okutan harflar kaçtır ve nelerdir?
 Cevap44 : Üçtür. Vav, ye, elif.

Soru45 : Sebeb-i med kaçtır ve nelerdir?
 Cevap45 : İkidir. Hemze, sükun.

Soru46 : Kur’an-ı Kerim harf ve kelimelerini, aslına uygun şekilde doğru olarak çıkarmak ve okumaya ne denir?
 Cevap46 : Tecvid.

Soru47 : Ameli konularda hak mezhepler kaç tanedir ve nelerdir?
 Cevap47 : Dörttür. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli.

Soru48 : İtikadi konularda hak mezhepler kaç tanedir ve nelerdir?
 Cevap48 : İkidir. Maturîdiyye, Eşariyye.

Soru49 : Bizim itikadda mezhebimiz hangisidir?
 Cevap49 : Maturîdiyye.

Soru50 : Bizim amelde mezhebimiz hangisidir?
 Cevap50 : Hanefî.

Soru51 : Dinimizde üç aylar diye bilinen aylar hangi aylardır?
 Cevap51 : Recep, Şaban, Ramazan.

Soru52 : Hz. İsa’nın doğumunu tarih başlangıcı olarak -0- kabul eden takvime ne denir?
 Cevap52 : Milâdî Takvim.

Soru53 : Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye Hicret ettiği tarihi, takvim başlangıcı olarak -0- kabul eden takvime ne denir?
 Cevap52 : Hicrî Takvim.

Soru54 : Şu an Hicrî ve Milâdî hangi senelerdeyiz?
 Cevap54 : Hicrî yıl : 1420
   Milâdî yıl : 2000

Soru55 : Hicrî takvimde yılbaşı hangi aydadır?
 Cevap55 : Muharrem.

Soru56 : Şu andaki devletimizin ismi nedir?
 Cevap56 : Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Soru57 : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman kurulmuştur?
 Cevap57 : 29 Ekim 1923.

Soru58 : Türkiyenin şu anda yaklaşık nüfusu ve yüzölçümü ne kadardır?
 Cevap58 : Nüfus: 65 milyon.
   Yüzölçümü: 814.600 km2.

Soru59 : Şu an Türkiyede yaklaşık ne kadar cami vardır?
 Cevap59: 65 bin.

Soru60 : Yurdumuzda şu anda 2219 Cami ile en çok camisi olan Şehrimiz neresi?
 Cevap60 : Zonguldak.

Soru61 : Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu ve yıkıldı?
 Cevap61 : 1299’da kuruldu, 1922 de sona erdi.

Soru62 : Bugün yaklaşık dünya nüfusu ve müslümanların nüfusu ne kadardır?
 Cevap62 : Dünya: 5 milyar ; Müslümanlar : 1 milyar.

Soru63 : Piyango, spor toto-loto ve benzeri oyunlar dinen yasakmıdır?
 Cevap63: Dinimizde bütün şans oyunları yasaktır. Haramdır.

Soru64 : Dinimiz nedir?
 Cevap64: İslam.

Soru65 : Kitabımızın ismi nedir?
 Cevap65: Kuran-ı Kerim.

Soru66 : Peygamberimizin ismi nedir?
 Cevap66: Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V)

Soru67 : Kimin Zürriyyetindeniz?
 Cevap67: Hz. Adem aleyhisselamın.

Soru68 : Kimin milletindeniz?
 Cevap68: Hz. İbrahim aleyhisselamın.

Soru69 : Kıblemiz neresi?
 Cevap69: Kâbe.

Soru70 : Peygamberimizin babası ve annesinin isimleri nelerdir?
 Cevap70: Babası: Abdullah       Annesi: Âmine Hâtun

Soru71 : Peygamberimizin dedesi ve uzun müddet yanında kaldığı amcası kimdir?
 Cevap71: Dedesi: Abdülmuttalib        Amcası: Ebu Talib

Soru72 : Peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri nelerdir?
 Cevap72: Abdullah, İbrahim, Kâsım

Soru73 : Peygamberimizin kız çocuklarının isimleri nelerdir?
 Cevap73: Zeynep, Rukiyye, Ümmügülsüm, Fatıma

Soru74 : Peygamberimizin ilk defa, kaç yaşında ve kiminle evlendi?
 Cevap74: Peygamberimiz 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

Soru75 : Vûcuda döğme yaptırmak caizmidir?
 Cevap75: Kesinlikle caiz değildir. Döğme yaptırmayı dinimiz yasaklamıştır.

Soru76 : Dinimizde günah ve sevaplar, Sorumluluklar kaç yaşında başlar?
 Cevap76: Kızlarda Bayanlarda 10-12 yaşlarında, Erkeklerde 12-14 yaslarında başlar.

Soru77 : Kaç keşit abdest vardır?
 Cevap77: 3 çeşit abdest vardır. Namaz abdesti, Gusül abdesti ve Teyemmüm abdesti.

Soru78 : Gusül abdesti ile Namaz kılınırmı?
 Cevap78: Kılınır. Ancak gusül abdesti alındıktan sonra abdest bozacak herhangi bir durum olmamalıdır.

Soru79 : Gusül abdesti alınırken dua okunurmu?
 Cevap79: Okunmaz sadece besmele çekilebilir.

Soru80 : Ağlamakla abdest bozulurmu?
 Cevap80: Bozulmaz.

Soru81 : Setrü avret nedir, Kadın ve erkeklere göre kapanması gereken yerleri açıklayın?
 Cevap81: Avret yerlerinin kapanmasıdır. Kadınların elleri yüzleri ve ayakları hariç diğer bütün yerleri 
muhakkak kapanması gerekir. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arası avrettir kapanması gerekir.

Soru82 : Hir bir namazın kılınmadığı zaman varmıdır? Varsa hangi zamanlardır?
 Cevap82: Üç vakitte hiç bir namaz kılınmaz. 1- Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar. 2- 
Öğle namazına 45 dakika kala. 3- Aksam namazına 45 dakika kala . Bu vakitte ancak o günün ikindi namazının farzı kılınır.

Soru83 : Cuma namazı kaç rekattır?
 Cevap83: 10 rekattır. 4’ü ilk sünnet, 2’si farz, 4’ü son sünnet. Bunun dışında 4 rekat zühru Ahir ve 2 rekat vaktin sünneti vardır. Vakti olmayanlar bumları terkedebilirler.

Soru84 : Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?
 Cevap84: İmamdan başka en az üç kişi olmalıdır.

Soru85 : Sen ne zamandan beri müslümansın diyene Kâlü Belâ’dan beri diyoruz bu ne demektir?
 Cevap85: Biz dünyaya gelmeden önce Allah bütün ruhları yaratıp ben sizin Rabbiniz değilmiyim diye 
sorduğunda bütün ruhlar evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermisler. O zamandan beri müslümanız demektir.

Soru86 : Euzübillahi mineşşeytânirracim ne demektir?
 Cevap86: Allah’ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın kötülüklerinden Allah’a sığınırım.

Soru87 : Bismillahirrahmanirrahim ne demektir?
 Cevap87: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.

Soru88 : Kelime-i şehadetin anlamı nedir?
 Cevap88: Ben şehadet ederimki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) onun kulu ve Peygamberidir.

Soru89 : İhlas sûresinin anlamı nedir?
 Cevap89: De ki O Allah birdir. Herşey ona muhtaçtır. O doğmamıştır başkası tarafından doğurulmamıştır. Hiç birşey onun dengi değildir.

Soru90 : Günde kaç vakit namaz vardır. İsimlerini söyleyin?
 Cevap90: Günde 5 vakit namaz vardır : Sabah namazı, Öğle namazı, ikindi namazı, Akşam namazı ve Yatsı namazı.

Soru91 : Yatsı namazı kaç rekattır kısaca açıklayın?
 Cevap91: Yatsı namazı 13 rekattır: 4’ü sünnet, 4’ü farz, 2’si son sünnet, 3’ü vitir vacip.

Soru92 : Kur’an-ı Kerimin inişi kaç senede tamamlanmıştır.
 Cevap92: 23 senede tamamlanmıştır.

Soru93 : Kur’an-ı Kerim kaç ayettir?
Cevap93: 6666 âyettir.

Soru94 : Kur’an-ı Kerimde  kaç sûre vardır?
 Cevap94: 114 sûre vardır?

Soru95 : 4 büyük kitabın isimleri nelerdir.
 Cevap95: Kur’an-ı Kerim, İncil, Tevrat, Zebur.

Soru96 : Peygamberlerin sıfatlarından Sıdk ve İsmet ne demektir?
 Cevap96: Sıdk: Doğru olmaları, İsmet : Günahsız olmalarıdır.

Soru97 : Peygamberlerin sıfatlarından Emanet ve Fetanet ne demektir?
 Cevap97: Emanet: Güvenilir olamaları,   Fetanet: Zeki olmalarıdır.

Soru98 : Allah’ın zatı sıfatlarından Vûcut ve Beka ne demektir?
 Cevap98: Vûcut: Allah’ın var olaması,  Beka: varlığının sonu olmaması

Soru99 : Allah’ın zatı sıfatlarından Kıdem ve Vahdaniyyet ne demektir?
 Cevap99: Kıdem: Allah’ın varlığının evveli olmaması,  Vahdaniyyet: Allah’ın bir olması.

Soru100 : Allah’ın sûbutu sıfatlarından Basar ve Kudret ne demektir?
 Cevap100: Basar:  Allah’ın herşeyi ğörmesidir. Kudret: Allah’ın herşeye gücünün yetmesidir.